Kiyomizu-dera
             
             June 2
                   
                   Kinkaku-ji, the Golden Pavilion (June 3)